Kino Freiburg (5)

Kandelhof-Lichtspiele

Kandelstr. 27
79106 Freiburg - Stühlinger
0761 283707
Kino Freiburg

Kommunales Kino

Urachstr. 40A
79102 Freiburg
0761 709033
Kino Freiburg
Bertoldstr. 50
79098 Freiburg - Altstadt
0761 202810
Kino Freiburg
(0)
Kaiser-Joseph-Str. 270
79098 Freiburg - Altstadt
0761 36031
Kino Freiburg
Grünwälderstr. 16
79098 Freiburg - Altstadt
0761 386650
Kino Freiburg
(0)